سوپرونت

راه حل

پیشنهاد ما به شما سوپردرین V می‌باشد …

سوپردرین V، با ونت متفاوت تحولی در لوله‌کشی فاضلاب ساخمان است و به میزان آسایشی که برای ساکنین فراهم می‌کند، به ارزش ساختمان خواهد افزود.

سیستمی است كه با بهره گیری از قابلیت‌های ویژه شیری به نام سوپرونت هوای مورد نیاز جهت حفظ سطح كامل آب موجود در سیفون‌ها (‌تله آب بند یا هوابند) را، بدون نیاز به لوله‌كشی ونت، از نزدیك‌ترین موقعیت، به سرعت تامین نموده و همچنین از برگشت گازهای متعفن و غیر بهداشتی به داخل فضا به طور كامل جلوگیری می‌نماید.د.

انواع سوپرونت

از سوپرونت 50 در لوله‌های افقی فاضلابی و از سوپرونت 100 در لوله قائم فاضلاب استفاده می‌شود.

سوپرونت با توجه به میزان هوادهی و محل‌های مورد استفاده در دو نوع طراحی شده است :