دانلودها

بروشورها
بروشور حلقه ضد آتش سوپردرین

حجم: 1.0 MB
دفعات دانلود: 139
بروشور سوپردرین V

حجم: 5.4 MB
دفعات دانلود: 326
بروشور سوپردرین الکترو

حجم: 1.6 MB
دفعات دانلود: 302
بروشور فیلتر سوپردرین

حجم: 811.0 KB
دفعات دانلود: 109
دستورالعمل نصب و اجرا سوپردرین پلاس، V ،KG
Rahnama-nasb
Rahnama-nasb
rahnama-nasb.pdf

حجم: 3.6 MB
دفعات دانلود: 304
دستورالعمل نصب و اجرا سوپردرین الکترو

پس از خرید محصول، جهت نصب می‌توانید با فروشنده‌ به منظور معرفی مجری آموزش دیده هماهنگ فرمایید.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به دفترچه‌های نصب و اجرای ذیل مراجعه نمایید.

الکترو - مدل A2
الکترو - مدل A2
Superdrain-Electro-A2.pdf

حجم: 6.4 MB
دفعات دانلود: 260
الکترو - مدل A3
الکترو - مدل A3
Superdrain-Electro-A3.pdf

حجم: 8.6 MB
دفعات دانلود: 325
الکترو - مدل D
الکترو - مدل D
Superdrain-Electro-D.pdf

حجم: 3.4 MB
دفعات دانلود: 87
الکترو - مدل S
الکترو - مدل S
Superdrain-Electro-S.pdf

حجم: 3.9 MB
دفعات دانلود: 126
فهرست اقلام
فهرست اقلام سوپردرین

حجم: 1.8 MB
دفعات دانلود: 329
مقاومت شیمیایی
مقاومت شیمیایی سوپردرین HT

حجم: 634.6 KB
دفعات دانلود: 94
مقاومت شیمیایی سوپردرین KG

حجم: 629.8 KB
دفعات دانلود: 92
مقاومت شیمیایی سوپردرین SK

حجم: 625.6 KB
دفعات دانلود: 74
آخرین شماره نشریه مجری